تازه های فناوری

اینجانب اسلام فرخی دانشجوی رشته روابط عمومی که در دانشگاه علمی کاربردی یاسوج مشغول به تحصیل می باشم